Jogosultságok

 

     Fájlrendszernek azt az adatstruktúrát nevezzük, amelyben egy operációs rendszer a lemezen és egyéb adathordozókon az egyes könyvtárak és állományok adatait és elhelyezkedését tárolja.
A LINUX minden egyes fájl számára úgynevezett i csomópontot (i-node) foglal le, amelyben fontos rendszerjellemzőket tárol. A LINUX alatt létrehozott fájlról az operációs rendszer nem csak a nevét és létrehozásának dátumát tárolja (mint a FAT), hanem annak azonosítóját is, aki létrehozta, továbbá annak a csoportnak a nevét, amelyhez a fájl tartozik. Ezért finomabban lehet szabályozni az engedélyeket.
A Linux fájlrendszer Az engedélyeket minden fájlhoz külön tárolja. Így a hozzáférés a saját tulajdonosára, vagy bizonyos felhasználók csoportjára korlátozható.

Linux operációs rendszernél a jogosultságok használatával állíthatjuk be a felhasználók hozzáférési szintjét a fájlokhoz. Három féle jog létezik:

  • olvasás (r)
  • írás (w)
  • futtatás (x)

Minden állománynak van tulajdonosa (user), csoportja (group) és mindenki más (other).

chown

a felhasználói és/vagy csoport tulajdonost változtatja meg a megadott fájlokra

chown felhasznalo:csoport fajl.txt

A fajl.txt a felhasznalo tulajdonába és a csoport csoportba kerül

chown -R felhasználó:csoport /mnt/usb

Rekurzívan változtatja meg a könytárak és tartalmuk tulajdonosát.

chgrp

Egy adott fájl tulajdonjogát a megadott csoportnévhez tartozó csoportnak adja.

chmod

fájlok jogosultságainak megváltoztatása

+    Hozzáad egy engedélyt.

-      Elvesz egy engedélyt.

=    Beállítja az engedélyt.

r     (4) Olvasási engedély hozzáadása.

w    (2) Írási engedély hozzáadása.

x     (1) Végrehajtási / Futtatási engedély hozzáadása.

u     Engedélyek beállítása a fájl, könyvtár tulajdonosának.

g     Engedélyek beállítása a csoport számára.

o     Engedélyek beállítása mindenki más számára.

a     Engedélyek beállítása minden felhasználó számára. (tulaj, csoport, mindenki más)

-R   A fájlok jogosultságait az alkönyvtárban is módosítja (rekurzív módon).

Példák:

chmod o=r * -R

Mindenki (csoport) számára beállítja az olvasási jogot, minden fájlra az aktuális könyvtárbol és rekurzivan az alkönyvtárakban is.

chmod u+x fájlnév

egy fájl (fájlnév) jogosultság változtatása. Futtatás jog hozzáadás a fájl tulajdonos részére.

 

chmod u+r,g+x fájlnév

egy fájl (fájlnév) több jogosultságának változtatása. Olvasás jog hozzáadása a fájl tulajdonosnak és futtatás jog hozzáadás a csoport részére.

 

chmod a+x fájlnév

Futtatás jog hozzáadás a mindenki (a = anybody) részére.

 

chmod --reference=fájl1 fájl2

Fájl jogosultság beállítása minta alapján. A fájl2 jogosultságai a fájl1 jogosultságaihoz hasonlóan lesz beállítva.